Jafnréttis- og jafnlaunastefna

Loðnuvinnslan hefur innleitt jafnlaunakerfi sem inniheldur jafnlaunastefnu sem byggir á jafnréttisáætlun fyrirtækisins. Jafnlaunakerfið nær til allra starfsmanna Loðnuvinnslunnar og lýtur lögum nr. 10/2008 um jafnrétti karla og kvenna og öðrum lögum er snúa að jafnri stöðu kynjanna, sérstaklega þeim sem lúta að því að mismuna ekki starfsfólki í launum eftir kynferði, kynvitund, þjóðerni, litarhætti, búsetu, trúarbrögðum eða aldri.

Stjórnendur Loðnuvinnslunnar skuldbinda sig til að vinna að stöðugum umbótum og eftirliti í samræmi við kröfur jafnlaunakerfisins. Komi í ljós launamunur á jafn verðmætum og sambærilegum störfum skal hann leiðréttur ef ekki er hægt að rökstyðja hann.

Í jafnréttis- og jafnlaunastefnu Loðnuvinnslunnar er stefnt að eftirfarandi:

  • Að konur og karlar fái jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf.
  • Að laus störf hjá fyrirtækinu standi opin öllum óháð kyni.
  • Að tryggja að starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun sé aðgengileg öllum kynjum.
  • Að vera fjölskylduvænn vinnustaður.
  • Að bæði konur og karlar nýti sér rétt sinn til foreldra- og fæðingarorlofs og leyfis vegna veikinda barna.
  • Að kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni sé ekki liðin á vinnustaðnum.

 

Stefnan var samþykkt af stjórnendum í október 2019 og árlega verður hún yfirfarin.
Birt 2. janúar 2020.

Loðnuvinnslan hefur hlotið jafnlaunavottun og leyfi frá Jafnréttisstofu til að nota jafnlaunamerkið.