Gæðastjóri óskast til starfa hjá Loðnuvinnslunni hf. Fáskrúðsfirði

Helstu verkefni og ábyrgð
Gæðastjóri hjá Loðnuvinnslunni ber ábyrgð viðhaldi og þróun á gæðakerfi fyrirtækisins í samstarfi við aðra starfsmenn. Því er mikilvægt að viðkomandi vinni vel í teymi sem og sjálfstætt.

Starfssvið
Innleiða vottanir
Viðhald og þróun á gæðakerfi
Samskipti við viðskiptavini
Koma að þróun á nýjum ferlum
Vera leiðtogi í gæðamálum og innleiða gæði í allri starfsemi fyrirtækisins

Hæfniskröfur
Menntun á sviði matvælafræði eða sambærileg háskólamenntun
Þekking á matvælavinnslu er æskileg
Þekking og/eða reynsla á innra eftirliti byggðu á HACCP
Æskilegt að þekkja BRC og/eða ISO
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði, jákvæðni og góð samskiptahæfni

Loðnuvinnslan er rótgróið sjávarútvegsfyrirtæki í fremstu röð og fer öll starfsemi fyrirtækisins fram á Fáskrúðsfirði. Áhugavert tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling. Starfið hentar umsækendum af báðum kynjum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Elmarsdóttir í síma 892-7484 en umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið ragna@lvf.is

Umsóknarfrestur til og með 10. apríl 2019.