Tap af rekstri Loðnuvinnslunnar h/f fyrstu 6 mánuði ársins 2006 nam kr. 67 millj. Þessi niðurstaða rekstrarreiknings ræðst fyrst og fremst af gengisbreytingu íslensku krónunnar, en fjármagnsliðir eru nú 383 millj. króna hærri en á sama tíma 2005.

Rekstrartekjur félagsins að frádregnum eigin afla voru kr. 1.653 millj. og hækkuðu um 17% miðað við sama tímabil 2005. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam kr. 411 millj., sem er 25% af tekjum, en var kr. 159 millj. eða 11% árið á undan. Veltufé frá rekstri var kr. 290 millj. eða 18% af tekjum miðað við 9% á miðju ári 2005. Afskriftir voru kr. 97 millj. samanborið við kr. 115 millj. árið áður.

Eigið fé félagsins var í lok tímabilsins kr. 1.540 millj. sem er 46% af niðurstöðu efnahagsreiknings og hafði hækkað um kr. 61 millj. á milli ára. Nettó skuldir voru kr. 1.220 millj. og hækkuðu um kr. 245 miðað við sama tíma 2005.

Afkoma félagsins á síðari hluta ársins ræðst einkum af síldarvertíðinni í haust og þróun á gengi íslensku krónunnar.