Hagnaður Loðnuvinnslunnar h/f á fyrsta ársfjórðungi 2005 nam kr. 90 millj. eftir skatta, en var kr. 55 millj. á sama tíma árið 2004.

Rekstrartekjur félagsins voru kr. 860 millj. og hækkuðu um 8% miðað við fyrsta ársfjórðung 2004. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármnagnsliði nam kr. 132 millj. eða 15% af tekjum og veltufé frá rekstri var kr. 124 millj. eða 14% af tekjum. Afskriftir voru kr. 58 millj. og höfðu hækkað um 6%. Fjármagnsliðir voru jákvæðir um kr. 32 millj., en voru neikvæðir um kr. 26 millj. á sama tíma fyrir ári.

Eigið fé félagsins var í lok tímabilsins kr. 1.541 millj., sem er 47% af niðurstöðu efnahagsreiknings og hækkaði um kr. 45 millj. á milli ára. Nettó skuldir Loðnuvinnslunnar voru kr. 935 millj. og hækkuðu um kr. 19 millj. á síðustu 12 mánuðum.

Fyrstu þrjá mánuði ársins tók Loðnuvinnslan á móti 42.000 tonnum af loðnu og 10.000 tonnum af kolmunna, frysti 820 tonn af loðnu fyrir Japansmarkað og 350 tonn af loðnuhrognum, auk hefðbundinnar bolfiskframleiðslu og eftirflökunar á saltsíld.