16000 tunnur hjá LVF

Það hefur verið mikið að gera í síldinni hjá Loðnuvinnslunni h/f á Fáskrúðsfirði undanfarnar vikur. LVF hefur tekið á móti 3600 tonnum af síld sem nánast öll hefur farið í söltun. Búið er að salta í 16000 tunnur á fjórum vikum, sem skiptist þannig að 13000 tunnur hafa verið saltaðar af flökum og 3000 tunnur af heilli síld, sem flökuð verður eftir áramót. Þegar er búið að afskipa 5600 tunnum af flökum og 800 tunnur fara í næstu viku. Síldin hefur verið flutt út til Svíþjóðar, Danmerkur og Bandaríkjanna. Það hefur því verið mikið álag á starfsfólki LVF, sem unnið hefur á vöktum allan sólarhringinn. Það var því ákveðið að stoppa Hoffell yfir helgina, til þess að fólk geti gert sér örlítinn dagamun. Og í kvöld ætlar 90 manna hópur frá LVF að bregða sér til Neskaupstaðar til þess að taka þátt í Rokkveislu Brján og Egilsbúðar „Glímt við þjóðveginn“, borða góðan mat og dansa fram á nótt.

Kolmunnalöndun

Bergur VE 44 kom til Fáskrúðsfjarðar í morgun með um 1200 tonn af kolmunna.

Víkingur landar hjá LVF

Víkingur AK 100 landaði 27. okt. 321 tonni af síld. Síldin var frekar smá og fór því hluti hennar í bræðslu.

Síldarsöltun

Það hefur verið mikið að gera við síldarsöltun hjá Loðnuvinnslunni h/f að undanförnu., en þar hefur verið unnið allan sólarhringinn við flökun og söltun. Búið er að að salta í 5000 tunnur, sem eru 3600 tunnur af flökum og bitum og heilsaltað hefur verið í 1400 tunnur. Þessi mikla vinna hefur verið kærkomin fyrir fleiri en starfsmenn LVF., því nemendur grunnskólans hafa nýtt sér þessi uppgrip. Þá hafa framhaldskólanemar einnig komið við sögu síðustu daga í sínu 5 daga fríi. Síldin sem borist hefur að undanförnu hefur aðallega verið af stærðinni 200-300 gr. og hefur norsk-íslenska síldin verið um 3-5% í aflanum.

Norsk-íslenska síldin komin

Við erum lengi búin að bíða eftir norsk-íslensku síldinni, en nú hefur hún loksins látið sjá sig á Austfjarðamiðum að hausti til eftir 37 ár. Hoffell landaði 50 tunnum af stórri og feitri síld í s.l. viku. Og það fór eins og menn grunaði, að síldin sem var 19% feit, reyndist vera af áður nefndum stofni og er það staðfest af okkar fremstu vísindamönnum hjá Hafró.

Ef síldin fer að ganga í meira mæli hingað til Íslands mun það styrkja samningsstöðu okkar gífurlega gagnvart Norðmönnum. Vonandi fæst eitthvað meira af þessari síld því töluverður kvóti er enn óveiddur sem kom í hlut okkar Íslendinga. Við væntum þess líka að Hafró sendi einhverja í frekari leit að silfri hafsins. Það væri í raun vítaverður sofandaháttur ef stjórnvöld gerðu ekkert í því að skoða þetta betur, því hagsmunirnir eru miklir ef síldin fer inn á sitt gamla göngumynstur.

Hinn góði liðsmaður

Í gær bauð LVF starfsfólki sínu upp á námskeiðið „Hinn góði liðsmaður“ í samstarfi við Fræðslunet Austurlands. Leiðbeinandi var Jóhann Ingi Gunnarsson, sálfræðingur. Námskeiðið beindist að leitinni að árangri og samskiptum manna almennt. Farið var yfir þau atriði sem einkenna jákvæð og árangursrík samskipti og einnig einkenni erfiðra samskipta og leiðir til að bregðast við þeim. Hvað er árangur og hvernig náum við markmiðum okkar? Hvernig byggjum við upp sjálfstraust og viðhöldum því?

Um 60 starfsmenn sóttu námskeiðið og luku menn lofsorði á skemmtilega framsetnngu Jóhanns Inga.

Lítið finnst af kolmunna

Hoffell kom til Fáskrúðsfjarðar í morgun eftir um tveggja vikna leit að kolmunna. Skipið fór fyrst með eftirlitsmann Hafrannsóknastofnunar og leitaði þá með öllum landgrunnskantinum út af Suðurlandi og vestur fyrir Vestmannaeyjar. Þá hélt skipið í færeysku lögsöguna norður fyrir Færeyjar og til suðurs austur af Færeyjum. Fleiri íslensk skip hafa leitað undanfarið á þessum slóðum og einnig hafa þau leitað suður og suðvestur af Færeyjum, en ekki orðið vör við kolmunna í veiðanlegu magni. Á heimleiðinni var farið yfir veiðisvæðið suðaustur af Austfjörðum og var ástandið þar óbreytt. Hoffell verður nú gert klárt til síldveiða.

Uppgjör LVF 1/1-30/6 2004

Hagnaður af rekstri Loðnuvinnslunnar h/f fyrstu 6 mánuði ársins 2004 nam kr. 1,6 millj. eftir skatta, en var tæpar kr. 43 milljónir á sama tímabili árið 2003.


Rekstrartekjur félagsins að frádregnum eigin afla voru kr.1.354 millj. og lækkuðu um 1% miðað við árið á undan. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam kr. 155 millj., sem er 11,4% af tekjum og veltufé frá rekstri var kr. 118 millj eða 9% af tekjum. Til samanburðar var fjármunamyndunin kr. 162 millj. eða 12% af veltu hálft árið 2003. Afskriftir voru kr. 109 millj. og höfðu lækkað um kr. 40 millj. frá fyrra ári. Fjármagnsliðir voru neikvæðir um kr. 42 millj., en voru aðeins neikvæðir um kr. 58 þúsund á hálfa árinu 2003.


Eigið fé félagsins var í lok tímabilsins kr. 1.437 millj., sem er 45% af niðurstöðu efnahagsreiknings og hafði hækkað um 5% á milli ára. Nettó skuldir LVF í lok tímabilsins voru kr. 1084 millj. og höfðu lækkað um kr. 21 millj. miðað við sama tíma 2003.


Annar ársfjórðungur varð LVF mjög óhagstæður. M.a. gat Hoffell ekki hafið kolmunnaveiðar fyrr en um miðjan maí vegna tjóns á skrúfubúnaði. Lækkandi verð á fiskimjöli og hátt olíuverð skertu afkomu félagsins til muna og freðfiskframleiðslan átti undir högg að sækja.


LVF tók á móti 72.000 tonnum af hráefni á tímabilinu, sem er minnkun um 6000 tonn. Aflinn skiptist þannig: Kolmunni 41.000 tonn, loðna 27.000 tonn, síld 2200 tonn og 1800 tonn af bolfiski.


Nú er unnið að því að setja upp nýjan framleiðslubúnað í frystihús LVF á Fiskeyri og er ætlunin að ná fram aukinni hagkvæmni og sjálfvirkni við framleiðsluna.


Afkoma félagsins á seinni hluta ársins ræðst m.a. af því hvernig veiðar á kolmunna og síldarvertíðin koma til með að ganga, þróun olíuverðs og af verðlagi afurða á erlendum mörkuðum.Breytingar og sumarfrí.

Tveggja vikna sumarfrí er í frystihúsinu og var síðasti vinnudagur 22. júlí og verður byrjað að vinna aftur mánudaginn 9. ágúst. Ljósafellið er líka stopp í tvær vikur, en það fer aftur á veiðar þriðjudaginn 3. ágúst. Á meðan þessi stöðvun varir er verið að gera umfangsmiklar breytingar á frystihúsinu. Meðal þess sem er breytt er að önnur flæðilína mun fullkomnari en sú sem fyrir var verður sett niður, ásamt forskurðarvél. Við þessar breytingar skapast möguleikar til að taka upp einstaklingsbónus. Þá verður settur upp nýr hausari og sótthreinsunarkerfi frá DIS. Samfara þessum breytingum hefur þurft að gera umfangsmiklar breytingar á fyrirkomulagi frystihússins. Seinni partinn í sumar og í haust verður sett niður flökunarvél, innmötunarkerfi úr móttöku að vélum, lausfrystir og hráefnisflokkari.

Sumarloðna

Norska skipið Mögsterhav H 21 AV landaði í gær 947 tonnum af loðnu hjá LVF.

Sumarloðna

Norska skipið Rottingöy landaði í dag 520 tonnum af loðnu á Fáskrúðsfirði.